Logo

A bujáki Szent Márton kultusz

Buják község mai plébániatemplomát herceg Esterházy Pál kegyúr építtette amely, 1757-re
készült el. A kegyúr az új templomba új oltárképeket is rendelt, közöttük a Szent Mártont és a
koldust ábrázoló főoltárképet. A nagyméretű olajfestményen szignó nem található, de minden
valószínűség szerint festője egy Dorfmeister tanítvány lehetett, aki ezzel a festménnyel igazi
remekművet alkotott, nemcsak pompás barokk megjelenésével, színeinek formáinak
gazdagságában, hanem ikonográfiájának többsíkú és kifejező tanító jellegében is. A festmény
közepét a klasszikus jelenet uralja Szent Márton életéből, amint köpenyét kettévágja. Jelenleg
a bujáki templom főoltárképe Magyarország legjelentősebb, legnagyobb és legszebb Szent
Mártont ábrázoló barokk oltárképe. Az oltárképet 2010-ben restaurálták a Szépművészeti
Múzeumban.

A bujáki Szent Márton tisztelet középkori eredetű, s ez a tisztelet folyamatosnak tűnik, hiszen
a XVII. és XVIII. századi vizitációk, mind Szent Mártont jelölik meg a templom
védőszentjeként. Ünnepét, minden évben novemberben tartják Bujákon, 2016-ban volt a
Szent Márton év zárása, születésének 1700. évfordulóján.
«Az ünnepi szentmiséről a búcsús körmenetben, a templom falai közül kilépve, Isten
kegyelmébe ajánljuk falunkat, búcsús szándékunkért imádkozunk».
Márton napkor, a “vendégséget” a faluban ma is tartják a családok. A templomkertnél lévő
Szent Márton szobor, amely egy helyi fafaragó Bangó Béla alkotása, védőszentként őrt áll a
templomnál, vigyázza a falut.