Palóc szőttes, hímzés és népviseleti baba

A palóc szőttesek elterjedési területe Nógrád és Heves megye északi része. Kiemelkedő csoportjaik a halottas párnák, lepedővégek, búcsútarisznyák és kötények. Ezek pamut- és kenderszálból elegyesen vagy tiszta pamutból szőtt parasztszőttesek. Piros, piros-kék pamutfonallal mintázták őket, újabban (e század elejétől) zölddel és sárgával is. A pamutvászon kötények és búcsútarisznyák piros, piros-kék díszítése sokszor az egész tárgyat elborítja, egymás fölé helyezett csíkokból áll, ezekben az egyszerű mértanias elemek mellett a stilizált virágelemek sorai is megjelennek. Szokás a vászonkötények aljába viselőjük nevét is beleszőni vagy belevarrni. A Néprajzi Múz. gyűjteményében egy hollókői kötény piros felirata szinte örömmel adja tudtul, hogy viselője „Horváth Mihály 18 éves”, vagyis elérte a legénykort, amikor megkaphatja a legényt megillető öltözetdarabokat, így a díszes vászonkötényt is. A Szécsényi Palóc Népművészeti és Házipari Szövetkezet a palóc népművészet ősi hagyományait termékein keresztül ápolja. 1951 óta készíti a palóc népművészeti termékeket természetes anyagok felhasználásával, hagyományos kézi szövőszéken, népi iparművész mesterek által. A termékek zsűrizettek. A termelés nagy részét len és pamut anyagokból készült függönyök, terítők és egy lakástextíliák képezik, de készülnek palóc ajándéktárgyak, hímzett vállkendők, népviseleti babák, hímzett tarisznyák. A Gyűjteményben való szereplése hozzájárul a palóc szőttes, hímzés és népviselet hagyományának megőrzéséhez, amelynek elsősorban társadalmi és kulturális jelentősége van. A szövés a szövetkezet legfőbb ágazata volt, mely esetében az ősi módszereket használta fel, mind a technológiát, alapanyagot és mintákat, színeket illetően, így a modern termékek az ősi termékekből fejlődtek ki, de természetesen megtartották a hagyományokat.