Emlékhelyek, szobrok

Emlékhelyek, szobrok

Tsitári forrás – Mária kegyhely (Hont)

Drégelypalánk és Hont között, a 2. számú főúttól kb 1 km-re található a Tsitári forrás, Kutyika, és a kegyhely, a Csitári kápolna, mely a forrás miatt ismert zarándokhellyé vált. A Tsitári források közelében már a középkorban két kápolna állt, s állítólag Drégely várából is idejártak imádkozni a "titokzatos alagúton át". A legenda szerint a kápolna melletti forrás csodatévő vizétől már sokan meggyógyultak. A csitári búcsújáróhely történetét kutatók akadtak egy 1859-es feljegyzésre, melyben a község akkori plébánosa közölte a hírt, miszerint a Tsitárban, a malom közelében lévő forrásnál a Boldogságos Szűz Mária többször is megjelent, és csodálatos gyógyulások történtek. Hont községben 27 ilyen esetre emlékeznek. 1977-ben VI. Pál pápa apostoli áldását küldte a kegyhelynek, s mindazoknak, akik e helyen a papi hivatásokért is imádkoztak. A Csitári főbúcsú ideje Áldozó-csütörtök. Elsősorban hitünk felfrissítéséért és megszilárdításáért meg a tiszta szívből jövő fohászokért érdemes ide elzarándokolni.

Szent-Györgyi Albert szobor és emlékhely (Terény)

Szent - Györgyi Albert, az első magyar Nobel - díjas tudós gyermekkorának színhelye volt a kiskéri kúria, amelynek épületegyütteséből csak az uradalmi magtár maradt meg. A Szent - Györgyi Albert centenárium alkalmával 1993. szeptember 16-án, a tudós 100. születésnapján, a falu lakossága egy róla elnevezett utat adott át, a faluban emlékművet állított, a magtár épületnél emléktáblát avatott a nagy tudós tiszteletére. A harangláb stilizált hajó szimbóluma, amely két nép (magyar-szlovák) közötti barátságot jelképez. 2002-ben a szoborparkban felavatták Párkányi - Raab Péter szobrászművész által készített, Szent - Györgyi Albert professzor mellszobrát, melyet 2003-ban eltulajdonítottak. A szobor újraöntésére jótékonysági koncertet szervezett az Önkormányzat.