Palócok Vigyázó Nagykeresztje és a kápolna (Herencsény)

2005 őszén állították fel a község melletti Gyürki-hegyen a 12 méter magas keresztet, amely a palócok összetartozását jelképezi. A környéken lakó palócok azóta minden évben felzarándokolnak a kereszthez, és az annak tövében lévő barlangkápolnához. 43 köbméter vasbetonba ágyazva 12 méter magasra nyúlik majd a kéttonnás feszület a Herencsényt ölelő Gyürki-hegyen. A belső-cserháti faluban felállított palóc Vigyázó Kereszt felállítása a Pekár István, a herecsényi születésű volt Duna TV-elnök vezette palóc egységmozgalom kezdeményezése. Igaz, maga a keresztállítás a Kanadából hazatért nem palóc Dichmann Tamás ötlete volt. Az egykori Palócföld lakosságának védőjeként és jelképeként tisztelt palócok Vigyázó Keresztjénél 2005-től minden év augusztusának első szombatján összejönnének a palócfalvak küldöttei, hogy kifejezzék együvé tartozásukat. A hegyre hat magyar szürke ökör húzta fel a feszületet, s ott szentmisével ékesített szertartás keretében több mint száz palóc legény és férfi húzta kötéllel a helyére a palócok Vigyázó Keresztjét.