A háromnyílású műemlék kőhíd (Héhalom)

A mai kőhíd helyén, évszázadokon át fahíd állt. Héhalom a XV. században az Aszód-Fülek észak-déli megyei kereskedelmi útvonal patakok feletti átkelőjénél fontos vámhely lett, ráadásul innen ágazott el az út az uradalom központja, Buják vára felé is. Ezt a szerepét a török kiverése után is megőrizte. A településtől délre, a Bér-patak felett átívelő, terméskőből épült, mellvédes, háromnyílású híd, mely a közepe felé mindkét oldalról emelkedik. Ezt az emelkedést követi a híd egyenes mellvédje.A középső nyílás záradéka a két szélsőé fölé emelkedik. A déli mellvédfal egyik fedkövén bevésett évszám: 1833. Építését Nógrád megye közgyűlésének határozatára 1829-ben kezdték, de csak 1833-ban készült el. 1930-ban helyreállították. A hídon közúti forgalom lassan már negyedszázada nincs, és léte, fennmaradása veszélybe került eredeti funkciójának megszűnésével.