Millenniumi facsoport - Szent István Park (Litke)

Litke községben 1896-ban, a millennium évében nagy ünnepséget rendeztek és ennek keretében ültették el azt a hét kocsányostölgy-fácskát, amelyeket a Gödöllői Állami Csemetekertből vasúton szállítottak Litkére. Ünnepi menet élén, ünneplőbe öltözött legények vállukon vitték a vasútállomásról az e célra előkészített parkba a fácskákat. Az 1725-ben épített menház előtti, háromszög alakú területet jelölték ki erre a célra Kondor Vilmos erdőmester és a község elöljárói. Díszes ünnepségen nevezték el az államalapító Szent Istvánról a kis parkot és a hét fácska elültetésével a honfoglaló hét vezérnek állítottak emléket. Ezt követően minden év augusztus 20-án a négy község (Litke, Ipolytarnóc, Mihálygerge, Egyházasgerge) lakossága itt tartotta ünnepi emlékezését. A tér közepén álló Szent István szobrot Imre Mária litkei lakos 1902-ben állíttatta "Magyarország ezeréves és a magyar kereszténység kilencszáz éves fennállásának emlékére."