Logo

A nemti Leány-kő

A 356,8 méter magas Leány-kő-hegyen egy 50 m hosszúságú függőleges homokkőfal
előterében áll a kb. 4,5 m magas Leány (vagy Lyány)-kő elnevezésű, különleges homokkő
képződmény. Az oligocén harmadidőszaki kovás tengeri üledékben (ún. „pétervásárai”)
homokkőben kialakult különálló kőtorony kiemelkedő geológiai, tájképi értéket képvisel. A
kőoszlop tetején az elkeskenyedő nyak felett van a hatalmas fej, az oldalán pedig különböző
nézőpontokból megfigyelhető vállak, dudorok láthatók, melyek – némely képzelőerővel – egy
palóc viseletbe öltözött lányalakot formáznak. A szilaalakzathoz helyi monda társul, melynek
egyik változata (palóc tájszólásban): „Elment az ember a Lyány-kőhö kaszányi, mer’ vót ottan
jó kaszálóhely. Aztán az apjának vitt ennyi, oszt az úton ollyan éhes vót a lyány, hogy
megette az ebédet. Azt kérdezte lyányátó’, „há’ ebédet meg nem hoztá’?” Asszongya, hogy
nem. Aszonyga „Megetted?” „Kőé’ vátozzak, hogyha megettem.” Aztán a lyány meg kőé’
változott, azé’ híjják azt a nagy követ, kősziklát Lyány-kőnek.”
Jelenleg kiépített turistaút vezet a sziklaalakzathoz.