Logo

Patak épített örökségei (Háromlyukú-kőhíd, Nepomuki Szent János kápolna, Szent Anna kápolna)

Háromlyukú-kőhíd: Patak községben, a középkorban fontos utak keresztezték egymást, s a
kőhíd helyén előzőleg erős, gerendákból ácsolt híd állt. A mai kőhidat 1799-ben a vármegye
közgyűlésének határozatára kezdték építeni, mellvédjét később emelték. Késő barokk
stílusban készült a Derék-patak fölé épített műemlék kőhíd, három félköríves nyílással,
melyeket téglalap alakú bemélyedő tükör foglal egy keretbe. A középső nyílás zárókövén
évszám: 1800, felette vízköpő található. 1815-ben javították. Háromnyílású, 3,45-3,5-2,6
méter fesztávú boltozatokkal. Teljes hossza 22 méter, pályaszélessége 5 méter. A híd anyaga
romhányi homokkő.
Nepomuki Szent János kápolna: A Derék-patak hídja mellett, saroktelken, szabadon álló,
kisméretű kápolna, a községet 1859-ben elpusztító árvíz emlékére épült 1860-ban.
Nyeregtetős, bejárati homlokzatán törtívű oromzat, a tető másik vége lekontyolt. A kisméretű
kápolna szélessége 3,5 méter, hossza 4, 25 méter. A homlokzatot a körbefutó, kihajló párkány
fölötti barokk oromzat zárja le, efölött ovális alakú, keretetlen ablak nyílik. Belső tere
boltozott. Az oldalfalak díszítés és ablak nélküliek, a szentély szegmentíves záródású. A belső
teret kolostorboltozat fedi, egyszerű fa oltárán Nepomuki Szent János szobor áll.
Szent Anna kápolna: Az 1800-as évek elején kolera-járványban meghalt Anna nevű
leánygyermek tiszteletére építette a Jankó család és egy bekeretezett Szent Anna képet tettek
bele. A kápolna 1912-ben összedőlt. Újjáépítését Csejk János falubíró rendelte el, hogy az
összedőlt kápolna helyére egy újat kell építeni. A nagyobb Szent Anna kápolnát 1914-ben
szentelték fel ünnepélyes keretek között. A II. világháborúig évente két alkalommal volt itt
mise: Keresztjáró napokkor és Szent Anna ünnepén. 1938-ban, amikor a falu templomát
tatarozták hónapokig volt itt mise. Az I. és a II. világháború idején imádkozó hely volt.
Újabban csak litániát tartanak itt Szent Anna napján és ekkor köszöntik itt a nagymamákat is.
2002-ben homlokzata felújításra került.