Érsekvadkerti kálvária és a Búcsúzó-kápolna

Érsekvadkert település egyik nevezetessége, az 1904-ben felszentelt Kálvária-kápolna a 14
stációval és Búcsúzó-kápolnával, amely adományból épült fel. A Kálvária dombon található
Búcsúzó (Búcsúztató) kápolna nevét a fából faragott szoborjelentről kapta. Jézus elbúcsúzik
édesanyjától, ahogy tanító útjára indul. A szép, fából faragott domborművön a három
Napkeleti bölcs és egy szolga alakja látható, amely jelzi, hogy Jézus tanítása minden fajú és
minden rangú emberhez szól. A domborművet 1905-ben Krauser József selmecbányai
szobrászművész készítette. A helyi elbeszélések szerint a háborúba vonuló fiatalok itt a kis
kápolnánál búcsúztak el szüleiktől.