Kishartyán római katolikus temploma

Az oldalvölgy kis nyúlványán álló templomot a XIV. század végén vagy a XV. század elején
építették. Az egyhajós templom nyugati homlokzatán, középen kifelé hajlított barokk zárókővel
ellátott kapu látható, felette barokk ablak, efelett pedig egyszerű, sima, barokk oromzat,
közepén üres fali fülkével. A homlokzat lizénás tagolású. A templom déli oldalán négy
mérműnélküli gótikus ablak található, melyek közül a két első alacsonyabb helyen, mint a
harmadik és a negyedik. Az utolsó a régi gótikus szentély egyetlen ablaka. A jobboldalon még
a szentély beugrása látható és a volt diadalív helye. A szentély felett eredetileg dongaboltozat
volt. Látható két konzolkő, melyek közül az egyik északnyugati a másik délkeleti irányba
található. Ábrázolásuk egyszerű, de nagyon jellemző: egy öreg és egy ifjú király feje látható.
Valószínűleg Szent István és Szent Imre – egyes állítások szerint két török vezér – arcképét
ábrázolja. 1712-ben leverték a bordásboltozatot, sík menyezettel fedték, nyugat felé bővítették
és orgonakarzatot kapott. Ugyanekkor épült a nyugati homlokzat is. 1735-ben restaurálták, de
1761-ben már elhanyagolt állapotban volt. Restaurálták még 1936-ban és 1975-ben is, amit a
homlokzaton lévő felirat bizonyít. 2000-ben a templom tetőszerkezetét felújították és új, piros
színű palával fedték.