Logo

A nádújfalui fakazettás római katolikus templom és harangláb

Nádújfalu templomáról 1746-os canonica visitatio szólt először. Korábban Soós Imre szerint
1733-ban egy fából, gerendából összerótt, szalmával fedett kis kápolna volt a faluban hiányos
felszereléssel. Ezen a helyen egy újonnan épült templom áll Szent Kereszt felmagasztalásának
tiszteletére. A templomban jelenleg is látható festett táblákat 1746 októberében helyezhették
el. Oltára egy hordozható oltár, amelyen az iványi templomból áthozott képet helyezték el.
1767-re a templomban megépült a fából készült főoltár, szentségtartóval. Az északi oldalhoz
sekrestyét építettek, elkészült a kórus. 1811-ben már nem tudták megmondani a vizitáció
alkalmával, hogy mikor és ki építette azt a templomot, „aminek falai repedeztek”. Ez a
repedés egy rossz toldás eredménye. A templomot mintegy 5 méterrel meghosszabbították, s
ezt a falrészt nem kötötték az eredeti falsíkokhoz. Ekkorra, a templomban egy mellékoltárt is
építettek a „Fájdalmas Szűz Anya” tiszteletére. 1954-ben még láthatóak voltak a volutás
(csiga) díszítések az oromfalon, amit a különböző festést végző „mesterek” levertek. A
templom művészeti értékét kazettás mennyezete adja, melyet elkészítése 1746 óta nem
restauráltak. A kazettás mennyezet eredetileg 10 sorban elhelyezett 83 táblából állt. A táblák
száma az idők folyamán lecsökkent, mert a 20. század elején a kórus feletti két sort egyszerű
mázolt deszkatáblákra cserélték. Egy-egy táblán emberarcú hold és a magyar címer
ábrázolása látható. A táblák túlnyomó részén növényi motívumokat ábrázolt az ismeretlen
festő. A fatáblákon a festő tulipánt, szegfűt, rózsát, szívet, leveles ágakat, csigavonalakat
festett meg. Minden táblán más-más motívum található. A festett kazettákat faragott lécek
szegélyezik, a csomópontoknál négylevelű mintákkal. A kórus mellvédjét hét festett fatábla
díszíti. A szentélyt a hajótól félkörös diadalív választja el. A szentélyt boltozat fedi. A
harangokat egy zsindellyel fedett fatoronyba „harang-lábban” helyezték el. Ebben a
haranglábban két harang volt, melyet Egerben szenteltek fel 1804-ben.